Rosenius 1816-2016 – teolog, författare, själavårdare.

Kyrkohistoriskt symposium på Johannelunds teologiska högskola, Uppsala, 3-4 februari 2016 på 200 års-dagen av Rosenii födelse

Med anledning av att det i februari 2016 gått 200 år sedan Carl Olof Rosenius föddes arrangerar Johannelunds teologiska högskola och Svenska kyrkohistoriska föreningen 3-4 februari 2016 ett Rosenius-symposium.

Under symposiet hålls föreläsningar om Carl Olof Rosenius som bland annat bibelutläggare, förkunnare, själavårdare och missionsman. Ny grundforskning presenteras.

Se mer på denna inbjudan >>