Symposium på temat själavårdens identitet

Johannelunds teologiska högskola inbjuder till Rosieniusföreläsningar den 11 februari 2019 på temat ”själavårdens identitet”.

Symposiet kommer att behandla hur själavården definieras med dess ärende och hur detta uppfattas i vår tid – bland människor i allmänhet, bland kyrkans företrädare och även i akademin.

Företrädare för olika sätt att tänka själavård har ombetts att dela med sig av sina synsätt och ge sin bild av hur de uppfattar själavårdens identitet samt sin uppfattning om vilken roll den spelar i de olika sammanhangen. Medverkande är LarsOlov Eriksson, Rosie Gard, Tor Johan Grevbo, Henrik Gustavsson med flera.

Denna dag lämpar sig väl för präster, pastorer, diakoner och andra intresserade, som vill uppdatera sin kunskap om nutidens själavårdslandskap. Blivande församlingsarbetare kan ha god nytta av denna samtidsorientering i själavårdens landskap.

Välkommen till ett spännande och intressant symposium om själavårdens identitet.

Läs mer om symposiet på johannelund.nu