Samarbetskyrkonferens inställd

Fredagens samarbetskyrkokonferens är inställd på grund av risken för smittspridning av Covid-19.

Idag på morgonen beslutade vi att ställa in fredagens Samarbetskyrkokonferens i Uppsala. Beslutet är fattat utifrån den ökande smittorisk som föreligger när människor från hela landet samlas samt den oro som deltagare gett uttryck för. Vi ber att få återkomma och arbetar nu för att kunna genomföra konferensen vid ett senare tillfälle.


Kerstin Oderhem, EFS Missionsföreståndare och Magnus Persson, Samverkanssekreterare EFS-Svenska kyrkan