Se Be Ge är nu sänt – nu siktar vi på första miljonen

För en dryg vecka sedan sändes insamlingsprogrammet <<Se Be Ge>> på efsplay.nu. Denna gång spelades programmet in på Mar Mattai-klostrets tak i Irakiska Kurdistan.

I år går de insamlade pengarna till förföljda kristna och andra minoriteter i våra missionsländer.  Det faktum att inspelningsteamet åkte till Irak gör att vi i programmet fick unika inblickar och en stark närvaro till dessa människors verklighet, som ofta är mycket utmanande. I vissa av länderna som EFS bedriver verksamhet är det förenat med livsfara att kalla sig kristen. Med denna insamling vill vi visa att vi står med i kampen, och att vi vill göra allt vi kan för att underlätta för våra kristna syskon.

Efter ett par dagar kan vi konstatera att insamlingen gett cirka 590.000 kronor. Nu tar vi sikte mot den första miljonen!

Gåvorna går exempelvis till:

  • Skolavgifter för kristna barn där annars det enda alternativet är Koranskolor.
  • Mobila kliniker i otillgängliga områden med begränsad tillgång till sjukvård.
  • Arbetstillfällen för kristna som utsätts för diskriminering på arbetsmarknaden.
  • Yrkesutbildning för kristna som utsätts för diskriminering på arbetsmarknaden, t.ex. sjuksköterskeutbildning.
  • Utbildning av präster och församlingsmedarbetare.
  • Bibelskola och kristendomsundervisning
  • Uppmärksamma situationen för förföljda kristna genom informationsspridning och
    synliggörande.

Om du ännu inte sett Se Be Ge-programmet är det inte försent. Programmet går att se på efsplay.nu och det går fortfarande att vara med och bidra till livsviktiga insatser för utsatta kristna och andra minoriteter.