Se Be Ge insamlingen är i full gång – nu siktar vi på andra miljonen

För en månad sedan sändes insamlingsprogrammet <<Se Be Ge>> på efsplay.nu. Programmet spelades in på Mar Mattai-klostrets tak i Irakiska Kurdistan.

I år går de insamlade pengarna till förföljda kristna och andra minoriteter i våra missionsländer.  I vissa av länderna som EFS bedriver verksamhet är det förenat med livsfara att kalla sig kristen. Med denna insamling vill vi visa att vi står med i kampen, och att vi vill göra allt vi kan för att underlätta för våra kristna syskon. Med de senaste veckornas intensifiering av konflikten i regionen är dessa frågor mer aktuella än någonsin!

Insamlingen har nått strax över 1,2 miljoner kronor och nu tar vi sats för andra miljonen.

Tillsammans kan vi stödja våra kristna systrar och bröder!

Gåvorna går exempelvis till:

  • Skolavgifter för kristna barn där annars det enda alternativet är Koranskolor.
  • Mobila kliniker i otillgängliga områden med begränsad tillgång till sjukvård.
  • Arbetstillfällen för kristna som utsätts för diskriminering på arbetsmarknaden.
  • Yrkesutbildning för kristna som utsätts för diskriminering på arbetsmarknaden, t.ex. sjuksköterskeutbildning.
  • Utbildning av präster och församlingsmedarbetare.
  • Bibelskola och kristendomsundervisning
  • Uppmärksamma situationen för förföljda kristna genom informationsspridning och synliggörande.

Om du ännu inte sett Se Be Ge-programmet är det inte försent. Programmet går att se på efsplay.nu och det går fortfarande att vara med och bidra till livsviktiga insatser för utsatta kristna och andra minoriteter.