Skattereduktion för gåvor återinfört

Från och med den 1 juli 2019 kan privatpersoner åter igen få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor som har givits till godkända gåvomottagare. För att kunna få skattereduktionen ska vissa förutsättningar vara uppfyllda.

 

EFS Riks har ansökt om att bli godkända gåvomottagare och vi kommer att återkomma med mer information om detta efter sommaren. Du kan läsa mer om skattereduktionen för privatpersoner på Skatteverkets hemsida. 

För en lokalförening som vill omfattas av reglerna måste de bland annat ha en godkänd eller auktoriserad revisor och nå upp till flera andra krav som ställs hos Skatteverket. Föreningen måste själva ansöka om att bli godkända gåvomottagare och sedan hålla en egen registrering av gåvor samt skicka kontrolluppgifter till Skatteverket. Det räcker inte att EFS Riks blir en godkänd gåvomottagare  för att lokalföreningarna ska kunna nyttja skattereduktionen.

Mer information om hur lokalföreningar kan ansöka om att bli godkända gåvomottagare finns här.