Nu är det dags att söka stipendier för fortbildning och forskning för läsåret 2016/2017.

För bestämmelser och vilka som är behöriga att söka, se Stiftelsen Stockholms Kristliga Ynglingaförenings Stipendiefond. Stiftelsen vänder sig till personer som är medlemmar av och verksamma inom EFS och Equmeniakyrkan.

Sökande bör ha genomgått utbildning till pastor, missionär, diakon, kyrkomusiker eller genomgått annan för arbetsuppgifterna relevant utbildning.

Ansökan skall avse studier under läsåret 2016–2017 och vara stiftelsen tillhanda senast den 15 februari 2016. Sökande erhåller skriftligt besked om stiftelsens beslut senast i maj månad.