Forma kristna gemenskaper

Församlingen är kristi kropp. Vi tror på att leva i gemenskap där den kristna gemenskapen blir en grundpelare i det kristna livet. EFS är byggt på föreningsstruktur som en demokratisk rörelse.

Vi vill bistå i arbetet med att forma kristna gemenskaper genom:

Sänd

Sänd är en kurs som är utformad för att hjälpa lokala sammanhang att nå nya människor med evangeliet, utvecklas som gemenskap och att växa i Gudsrelation och lärjungaskap. Läs mer här

Nyplantering

Inom EFS finns idag en stor längtan att starta nya gemenskaper. Därför erbjuder vi ett antal olika kurser, träningar, och resurser föra att skapa nya sätt att vara kyrka. Läs mer här

Samarbetskyrkor

Sedan mer än 50 år har EFS missionsföreningar och Svenska kyrkans lokala församlingar på flera platser haft ett nära samarbete i form av samarbetskyrkor. I dessa kombineras Svenska kyrkans öppenhet med EFS betoning av böneliv, ansvarstagande och lekmannaengagemang. Läs mer här

Föreningsstöd

Musik

Musiken är en självklar bärare av evangeliet i EFS, i tillbedjan och mission. Vi har en lång musikalisk tradition och idag anordnas en rad olika musikaktiviteter i föreningar och regioner. Läs mer här