Växa i lärjungaskap

Ett av EFS uppdrag är ”att växa i lärjungaskap” och vi tror att mindre gemenskaper har en viktig funktion för att kunna göra detta. Dessa skulle kunna delas upp i två olika format av grupper:

Smågrupper 

Smågrupper (husgrupper, hemgrupper, cellgrupper, bibelstudiegrupper,bönegrupper) är mellan 6-15 personer och träffas oftast hemma hos varandra varje/varannan vecka. Dessa är oftast med blandade kön och med bön, bibelläsning och att dela livet – men med olika betoningar och tyngdpunkt i olika grupper. 

Samtal med Per-Eive Berndtsson om hemgrupper

Per-Eive Berndtsson har dessutom spelat in följande undervisningsfilmer:

10 sätt att misslyckas med smågrupper

Steg mot växande smågrupper 

Boktips

Berne Persliden – Gruppen som började läsa Bibeln

Bill Donahue & Russ Robinson – Spänt läge : utmaningarna varje smågrupp möter

Minigrupper

Minigrupper (Life Transformation groups, lärjungagrupper) är mellan 2-4 personer och oftast av samma kön som möts. Frekvensen är varje/varannan vecka och syftet är att växa i lärjungaskap genom bibelläsning, bön och att vara ansvariga inför varandra i gruppen. 

Samtal med Mikael Artursson om minigrupper

Manual för att komma igång med minigrupper 

Manual (på engelska) för Life Transformation Groups 

Bibelläsning

Oavsett vilken storlek på grupp som man använder för att växa i lärjungaskap, är den gemensamma bibelläsningen viktig. Det finns många metoder för att läsa Bibeln tillsammans men en enkel metod som fungerar oavsett om man bara är två eller en stor grupp är Upptäckande Bibelläsning. Då läser man en bibeltexten och man går varvet runt och svarar på en fråga i taget: 

  1. Vad står det? (Återberätta med egna ord vad du har läst.)
  2. Vad betyder det? 
  3. Finns det något som jag behöver göra? (Det skulle kunna vara något som jag ska börja göra, sluta göra eller våga lita på etcetera.) 
  4. Vem kan jag dela det här med? (Finns det någon insikt från bibelläsningen och delningen som någon i min omgivning skulle kunna få del av?)