Trettondagsinsamling

Årets trettondagsinsamling går till EFS internationella mission

Under 2017 har halva EFS internationella budget gått till diakonala insatser runt om i världen. EFS har sänt nya missionärer till Aira sjukhus och delat ut mat och finansierat vattenledningar i svältdrabbade Etiopien. Utöver det har vi exempelvis utbildat tusentals evangelister i Tanzania och stöttat utbildning av sjuksköterskor i Indien.”

Erik Johansson
Internationell missionssekreterare

Läs mer om EFS internationella mission och trettondagsinsamlingen här: Trettondagsinsamling – Evangelium i en komplex tid