Tyck till på EFS årsmöte 2017

EFS årskonferens med årsmöte 2017 hålls i Alingsås den 3-6 juni.

 

Motioner till EFS årsmöte den 5 juni

Motion lämnas fyra månader före årsmötet till EFS styrelse, senast den 6 februari 2017. Styrelsen avger yttrande över varje motion, de finns tillgängligt senast den 8 maj i EFS huvudorgan.

Motion rörande stadgeändring ska EFS styrelse ha senast 5 december 2016. Styrelsens yttrande finns tillgängligt senast den 6 mars 2017 i EFS huvudorgan.

Följande har rätt att väcka motion:

Revisorerna

Anslutna till EFS-förening eller EFS-grupp.

Direkt medlem i ansluten EFS-förening eller EFS-grupp.

Enskild medlem i EFS riks- eller distriktsorganisation.

 

EFS stadgar hittar du på www.efs.nu

 

Skicka din motion till:

EFS styrelse, EFS kansli, Box 23001, 750 23 Uppsala