Webbseminarium om att vara en välsignelse för sin stad

I vår bjuder EFS Sverigeavdelning in till webbaserade samtal om många aktuella ämnen. Mia Ström och Martin Alexandersson samtalar med en gäst som delar sina erfarenheter och tankar om ett specifikt ämne.

”Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång” är ord Gud säger till judarna när de är i exil. (Ser 29:7) Hur kan vi som församling leva i denna princip och vara en välsignelse för vår ort?

Vi samtalar med prästen i Betaniakyrkan i Malmö, Jonas Nordén.

Webbseminariet är förinspelat och går att se här.