Teologisk utbildning

Indien
Utbildning
Eritrea & Etiopien

EFS bidrar med studiestipendier till teologistuderande vid flera olika institutioner, i huvudsak på grundnivå, men i några fall även på högre nivå.

Etiopien

Mekane Yesus teologiska seminarium (MYS) i Addis Abeba

EFS var med och lade grunden för MYS 1962 och missionären Gustav Arén var dess första rektor. Idag utbildar MYS flera tusen studenter varje år (inklusive distansstudier). EFS bidrag består av ett bidrag till TEE (Theological Education by Extension) och en lärare, Elias Tranefeldt, som undervisar i exegetik. Dessutom sänder EFS återkommande seniorvolontärer för korta undervisningsuppdrag.

Ethiopian Graduate School of Theology (EGST) i Addis Abeba

EGST är en ekumenisk högskola, där Mekane Yesus är ett av flera ägarsamfund. Högskolan ger mastersexamen och förbereder för att inom något år ge doktorsexamen i teologi. Sedan ett antal år finns ett nära samarbete med Johannelunds teologiska högskola, framför allt i form av lärarutbyten.

Mendi bibelskola

Redan 1950 startades bibelskolan i Mendi av EFS. Genom åren har hundratals evangelister och präster utbildats. EFS bidrar med fem heltidsstipendier för blivande evangelister

Nakamte teologiska seminarium

EFS har arbetat i Nakamte sedan 1923 och har bland annat startat en bibelskola. Den har sedan dess utvecklats till ett teologiskt seminarium som har drygt 100 heltidsstudenter. EFS bidrar med studiestipendium till 12 studenter som studerar teologi på grundläggande nivå.

Tanzania

Tumaini University, Makumira mellan Arusha och Moshi

ELCTs universitet i Makumira grundades 1954 av EFS och missionären Herbert Uhlin var dess första rektor. Via LMC, den lutherska kyrkans samordningsorgan, bidrar EFS till teologisk utbildning på kandidatnivå vid Tumaini University.

TEE (Theological Education by Extension)

Theological Education by Extension (TEE) är en grundläggande teologisk utbildning i studiecirkelform. Läs mer på sidan: http://www.efs.nu/projekt/tee-i-etiopien-och-tanzania/.

Eritrea

Beleza teologiska seminarium

Missionsstationen i Beleza grundades 1891. Präster inom den lutherska kyrkan i Eritrea utbildas på det teologiska seminariet i Beleza. På seminariet anordnas också kurser för ungdomsledare och söndagsskoleledare. EFS ger ett generellt stöd till seminariet i Beleza.

Indien

Evangelisk lutherska kyrkan i Madhya Pradesh har ingen egen teologisk utbildning utan sänder sina studenter till lutherska institutioner i andra delar av Indien, framförallt Gurukul Lutheran Theological College i Chennai och Gossner Theological College i Ranchi. EFS bidrar med studiestipendier till dessa studenter.

 

ge en gåva Ladda ner pdf