Type: Diakoni

 • Diakoni
  Irak

  Barn i flyktingläger

  Genom Christian Aid Program Nohadra Iraq (CAPNI) stöder EFS verksamhet för barn i flyktingläger. CAPNI driver sju Child Friendly Space (CFS) som bekostas av olika organisationer. Den CFS som får stöd från EFS finns i byn Bakhitme utanför staden Dohuk. CFS är en psykosocial verksamhet för flyktingbarn. På förmiddagarna går barnen i en lokal skola, […]

 • Diakoni
  Etiopien

  Fritidsverksamhet för föräldralösa barn

  EFS stödjer fritidsverksamhet för föräldralösa och utsatta barn i den lilla staden Rama i norra Etiopien. I Rama finns ett center som fungerar ungefär som ett fritids. Dit kommer ca 60 barn varje dag efter skolan. De får lunch där och stannar sen hela eftermiddagen. På centret finns ett studierum där barnen kan göra sina […]

 • Eritrea

  Hälsovård i Eritrea

  Kyrkan i Eritrea driver med stöd från EFS tre kliniker i byarna Kuluku, Aderde och Hazega. Tack vare klinikerna får många fattiga människor på landsbygden tillgång till hälsovård. På klinikerna erbjuds förebyggande hälsovård, mediciner och enklare sjukvård. Klinikerna tar endast ut låga avgifter för vård och mediciner för att möjliggöra för så många personer som […]

 • Diakoni
  Etiopien

  Aira sjukhus

  Aira sjukhus tillhandahåller sjukvård till en stor del av västra Etiopien. Här får de allra fattigaste möjlighet till kvalitativ sjuk- och hälsovård. Hundratals patienter tas emot varje dag vid sjukhuset. EFS stödjer utbildning av barnmorskor vid Aira School of Nursing. Genom EFS stöd får tio studenter studiestipendier för sin barnmorskeutbildning. Aira School of Nursing har […]

 • Diakoni
  Etiopien

  Afrika svälter

  Sedan 2016 har EFS gjort stora insatser främst i Etiopien, men även i Malawi, för att lindra den rådande svältsituationen. I Etiopien samarbetar EFS med Mekane Yesus-kyrkans biståndsgren (DASSC) med bland annat följande: mat till undernärda barn mat till gravida kvinnor och ammande mödrar dricksvattenförsörjning Sedan 2017 ligger fokus på  Amaro och Borena i södra […]