Resurser i Norrbotten

Här kan du hitta kontaktuppgifter till resurspersoner, samt information om utvecklingsfonden.

Utvecklingsfonden

Avsikten med EFS Norrbottens utvecklingsfond är att stödja och möjliggöra lokala satsningar i Norrbotten som syftar till att nå nya människor med evangeliet och att i förlängningen öka antalet medlemmar i EFS. Fonden förvaltas av EFS Norrbottens regionala utskott.

Sänd

Sänd är en kurs/redskap som är utformad för att hjälpa lokala sammanhang att söka svar på dessa frågor och att steg för steg arbeta vidare med hur ni kan uppfylla er del av missionsuppdraget.

Resurspersoner

Som förening kan man stå inför en rad olika utmaningar och behöva olika kompetens och stöd för att navigera i dessa. Klicka här för att komma till en lista med olika personer som finns som stöd för EFS som helhet utan att ha en riksanställning.

EFS Norrbottens Salt koordinator IngaBritt Johansson finns tillgänglig för besök i barn/scout/söndagskolegrupper, både för att möta ledarna och stötta dom i deras ledaruppdrag, samt möta barnen i deras grupper. Kan även komma och hålla i scoutinvigning och är tillgänglig för predikningar.
ingbritt.johansson@efs.nu

Maria Smeds – EFS präst och sångerska/musiker bor numera i Kiruna kommun i en nyetablerad EFS-grupp och står till förfogande för EFS-föreningar i Norrbotten som resursperson inom kör (alla åldrar), sång, predikan, lovsångsledning och bönesatsningar. Välkomna att boka in ett besök, kördag/helg. 
Arvoderas enligt överenskommelse.
maria.smeds@efs.nu