Läsning

Här samlar vi kortare och längre texter kring vissa teman och ämnen för reflektion och uppbyggelse.

Att möta människor i sorg
Av Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS