Vill ni ha besök av en missionär i sommar?

EFS missionärer kommer att vara på besök i Sverige under sommaren och kan i mån av tid besöka er förening och berätta om sitt arbete och ge aktuell missionsinformation.

Samtliga missionärer kommer vara hemma i sommar. Missionärerna tar inget arvode för besök, men resersättning betalas till EFS riks. 2 000 kronor oavsett var i landet samlingen äger rum.

För mer information och bokning, kontakta respektive missionär via efs.nu/missionarer.