Styrelse

EFS styrelse väljs av EFS högsta beslutande organ: årsmötet.

Ledamöter väljs på en period av tre år och kan maximalt sitta tre perioder. Efter det är ledamoten inte valbar förrän denne varit utanför styrelsen i minst ett år.

EFS styrelse har ett övergripande ansvar för EFS utveckling och sammanträder fem till sex gånger per år. Till sin hjälp har styrelsen EFS kansli, samt olika underorgan.

Styrelsen utser missionsföreståndare, avdelningschefer, chefredaktör för Budbäraren, rektor på Johannelund samt distriktsföreståndare. Till styrelsen kan du vända dig om du har synpunkter på EFS arbete i Sverige eller det internationella arbetet.

 

EFS styrelse 2016/2017

HÄSSLEHOLM
BOHUS
LERBERGET
VIDSEL
KALMAR
UPPSALA
LINKÖPING
ÖREBRO
FURULUND
KARLSTAD
ÖRKELLJUNGA
SKARA
SKELLEFTEÅ
ÖRNSKÖLDSVIK

PRESSBILDER >>

Mer om styrelsens medlemmar (pdf)
Arbetsordning för EFS styrelse (uppdaterad nov 2015, pdf)

Inloggning för styrelsen

Vill du ta del av styrelsens protokoll via e-post eller post?
Kontakta organisationssekreterare: