Inspirationsdag för Patrullriks

Välkommen på Inspirationsträff för Patrullriks i Mjösjöliden 2023.

Söndag 3/10 kl. 16.00 på Storstrand kursgård.

Ur programmet:

Läko finns på plats och kommer att informera om de olika delarna/aktiviteterna under patrullriks.

Vad vill du bidra med/hjälpa till med? Kom och lyssna och ställ frågor.
Tema för lägret: Rotad Ef 3:14-21
Datum: 30/7-5/8 2023.
Fika.