Regional mötesplats 7 maj

Distriktsårsmötet kommer att hållas den 7 maj kl. 14.00 på Storstrand kursgård.

Regional mötesplats kommer att hållas den 7 maj kl. 14.30 på Storstrand kursgård.
Fullmaktsgranskningen öppnar 13.00.