Salt i Norrbotten

Salt är EFS barn- och ungdomsorganisation.

Salts vision är att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus.
Detta vill vi förverkliga i allt det som vi är och gör – både på riks-, distrikts- och lokalplan.

Runtom i Sverige finns det tusentals barn och ungdomar som är med i Salts verksamhet. Inom vårt
arbete ryms scouting, körverksamhet, ungdomsgrupper, engagemang för barn i andra länder, regionala
läger och mycket mer! På Salts nationella nivå tar vi också fram gemensamma resurser, samarbetar med
andra kristna barn- och ungdomsorganisationer och lyfter barns och ungas röst i vår kyrka, samhälle och
internationellt. Genom Salts demokratiska processer har varje medlem en röst och kan vara med och
påverka.

En stor del av det arbete vi gör är möjligt på grund av bidrag från staten och regionerna som vi får för varje
registrerad medlem och förening. Att förnya sitt medlemskap hjälper alltså Salt
både lokalt, regionalt och nationellt, att bjuda in unga att upptäcka det kristna livet.

Medlemskapet är viktigt för att:

  • ● Som rörelse vara en starkare röst för barnen och ungdomarna
    ● Fortsätta ha ekonomi att utveckla material, konferenser och ledarträning
    ● Känna till vilka barn och unga som finns i våra verksamhetet och underlätta vårt
    förebyggande arbete med trygga miljöer i all Salts verksamhet
    ● Som medlem bli försäkrad i Salts verksamhet

Under covid-19 pausades mycket verksamhet och Salts medlemssiffror sjönk kraftigt.
Därför är det nu extra viktigt att uppmana alla deltagare att också förnya sitt
medlemskap i Salt, för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete.

Du kan antingen bli medlem i Salt genom dina ledare i din lokala Salt-förening,
eller genom att gå in på den här länken
och fylla i dina uppgifter, eller scanna QR-koden nedan.

Här är några exempel på vad Salt jobbar med:
● Patrullriks – nationellt scoutläger
● BIAL – insamlingsarbete för barns
rätt i andra länder
● Livskraft – nyårsläger för
ungdomar
● Salt+ – resursbank med inspelad
undervisning
● Hemmasnack – podcast med
barns frågor om tro
● Soul Children – körarbete för
tweens
● Hemmakyrka – andaktsbok för
grupper med både barn och
vuxna

● Medvandrare – material för mentorskap
● Livsväg – konferens för unga vuxna
● SKATTEN – material för söndagsskola
och barngrupper
● Hemmatid – kortlekar med
samtalsfrågor för familjer och
församlingar
● Jesus till barnen – ekumeniska
konferenser för barnledare och
föräldrar
● Ekumeniska nätverk som lyfter barns
och ungas rätt till tro i det svenska
samhället

 

För mer information, hör av dig till salt@efs.nu  eller monica.arndt@efs.nu
Har du en Saltförening och vill ha hjälp att registrera medlemmar, hör av dig till monica.arndt@efs.nu