Styrelseutbildning

Under våren efter föreningarnas årsmöten kommer en styrelseutbildning att hållas.

Den behandlar styrelsens möjligheter och svårigheter och kommer med en hel del nyttiga tips för att leda och utveckla föreningen.

Mer information kommer löpande.