Utifrån vår gemenskap i en och samma kyrka med full andlig enhet och solidaritet vill vi lyfta fram möjligheterna med EFS som inomkyrklig rörelse och resurs. Samarbetsrådet Svenska kyrkan-EFS har sedan 1989 verkat för att förvalta mångfalden och det gemensamma uppdraget och hitta nya vägar till samverkan.

Från samhörighet till samverkan

Samverkan mellan Svenska kyrkan och EFS handlar inte om ekumenik utan om att rätt förstå och ta i anspråk EFS som den inomkyrkliga rörelse den är. Vad betyder det och hur gör vi det i praktiken?

Samverkanskonferensen

Välkommen till samverkanskonferensen i Uppsala 11 mars 2022. Kom och fördjupa dig i möjligheterna med samarbetskyrkan och samverkan mellan EFS och Svenska kyrkan.

Vad är samarbetskyrkor?

Visionen om samarbetskyrkor mellan EFS och Svenska kyrkan växte fram ur behovet att bygga nya gemenskaper. Här kombineras Svenska kyrkans öppenhet med EFS betoning av böneliv, ansvarstagande och lekmannaengagemang.

Öjersjökyrkan sprider hopp och ljus

Här sprudlar det av liv och verksamhet. På kort tid har den unga samarbetskyrkan Öjersjökyrkan etablerat sig som en självklar mötesplats i det lilla samhället utanför Göteborg.

Har du sett bilagan?

I november 2021 publicerades ett magasin som bilaga till Kyrkans tidning om EFS som inomkyrklig rörelse och resurs. Läs eller ladda ner den som pdf här.

Se och lyssna till några samtal om samverkan Svenska kyrkan-EFS

Samverkansbloggen

Kyrkans sanna skatt

På mina många resor i vårt land ser jag kyrktorn överallt, vare sig jag färdas ut på slätterna, in i skog- arna bland små byar eller i storstäderna. Där står hon –...

Fredrik Modeus

För mig betyder ordet inomkyrklig att uppgiften är att vara med och vitalisera församlingslivet i Svenska kyrkan inifrån. Det är en mycket angelägen uppgift, på sina håll till och med akut. När det gäller detta har EFS en särskild möjlighet, eftersom det som finns i rörelsens DNA – lekfolkets engagemang och gudstjänsttroheten – är just det som behövs nu.

Biskop Fredrik Modeus
Växjö stift
Jan Eckerdal

EFS står för ett unikt bidrag till den kristna kyrkan i Sverige – med stor potential i vår tid. Som missionsrörelse inom Svenska kyrkan kan EFS förena stabil förankring i en historisk kyrkotradition med väckelserörelsens lekmannaengagemang, bibelbetoning och missionsfokus. Det ger en möjlighet att hämta det bästa ur två världar och fungera som brygga mellan olika delar av svensk kristenhet. I en tid då vårt land i hög grad framträder som ett missionsfält har EFS identitet som missionsrörelse framtiden för sig!

Jan Eckerdal
Teologisk sekreterare, Sveriges Kristna Råd
Eva Nordung Byström

I vår tid behöver vi mer än någonsin aktiva lekmän i Svenska kyrkan och där kan EFS som inomkyrklig rörelse bidra och inspirera till ideellt ansvarstagande. Vi tillhör samma kyrka och behöver därför finna vägar att på ett klokt sätt dela vårt gemensamma uppdrag att göra lärjungaskapet möjligt i vårt samhälle i den tid som är nu, för nu är Guds tid!

Biskop Eva Nordung Byström
Härnösands stift
Elisabeth Sandlund

Svenska kyrkan måste bli bättre på att ta till vara kapaciteten hos alla lemmar i Kristi kropp genom att uppvärdera frivilligarbetet. EFS är en lekmannarörelse som bemyndigar och utrustar helt vanliga kristna till tjänst för Guds rike. Här finns en erfarenhetskälla att ösa ur.

Elisabeth Sandlund
Tidningen Dagen

Ta nästa steg! Vår representant kommer gärna till er församling för att ge vidare inspiration och vägledning i samverkansfrågor.

Kontakta Magnus Persson, präst och inspiratör med fokus på samverkan utifrån Samarbetsrådet Svenska kyrkan-EFS, via magnus.persson@efs.nu eller 018–430 25 38.