Välkommen på kursdag I Trygga Händer 7 maj!

Välkommen på en kursdag I TRYGGA HÄNDER. EFS/Salt 
Storstrand kursgård den 7 maj kl. 13.00-19.00
Trygga miljöer i vår gemenskap
I EFS och Salt tror vi att varje människa är skapad av Gud – älskad, unik och värdefull. Det är därför vår önskan och vårt ansvar att alla barn och unga som vistas i våra verksamheter skall vara trygga.
För att säkerställa detta är vi sedan januari 2023 licensierade för att utbilda våra ledare i kursen ”I Trygga Händer” (ITH). Den hjälper oss att jobba förebyggande med frågor som rör olika typer av övergrepp och hur man skapar miljöer som är trygga för både ledare och deltagare.
Vårt mål är att alla anställda och frivilligledare som möter barn och unga i Salt och EFS ska gå kursen så att vi tillsammans kan göra detta till en bra plats för alla som kommer hit.
Du som ledare i Salt och EFS, välkommen till en kursdag som handlar om att se och förebygga övergrepp.
Kursledare: IngaBritt Johansson, Stefan Bergmark.
Anmälningslänk hittar du här!
Välkommen!