Covid-19

Med anledning av de nya restriktionerna gällande Covid-19 som träder ikraft den 12 januari, vill vi från EFS Norrbottens sida hänvisa till EFS och Salts gemensamma rekommendationer, på följande sida.

När det gäller våra egna arrangemang håller vi kontakt med Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten och följer de aktuella restriktioner som gäller. Detta innebär att det med kort varsel kan bli ändring i vår verksamhet. Vi kommer i sådana fall att kontakta berörda deltagare.
I övrigt försöker vi att så långt det är möjligt upprätthålla vårt arbete för regionen, och ställa om istället för att ställa in.

Genom oss sträcker Gud ut sina händer till en behövande värld. Herren är med oss alla. Vi fortsätter följa den rådande utvecklingen noggrant.