Arrangemang i Norrbotten

 

Regional mötesplats & distriktsårsmöte

Distriktsårsmötet kommer att hållas den 7 maj kl. 14.00 på Storstrand kursgård.

Regional mötesplats kommer att hållas den 7 maj kl. 14.30 på Storstrand kursgård.

Här finns handlingarna!

Scoutledarutbildning

Under våren träffas nya och gamla ledare för en scoutledarutbildning vid två tillfällen.
Kontakta IngaBritt Johansson för mer information.

Trygga möten

Söndag 15/5 kl. 14,00-17,30 Trygga Möten kurs Storstrand. 

EFS Norrbotten vill att alla barn och unga som kommer till våra läger ska känna sig trygga.
EFS Norrbotten har därför en policy att alla som ska finnas på läger för barn och unga ska genomgå kursen trygga möten.
Det handlar inte om misstro mot någon, men vi vill visa att vi tar det på största allvar, alla barn och unga ska känna sig trygga.