Arrangemang i Norrbotten

Årsmöte

Klicka här för att komma till sidan för EFS Norrbottens regionala mötesplats och distriktsårsmöte 2020. Här finns alla handlingar tillhörande det framflyttade årsmötet och regionala mötesplatsen. Vi återkommer så snart som möjligt med information kring när det kan hållas.

Inspirationshelg

I nuläget satsar vi på  att det kommer att gå genomföra vår inspirationshelg 14-16 augusti. Ett definitivt besked kommer att komma i början av sommaren, utifrån de riktlinjer som då finns och i samråd med Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsinstitutet.
För mer information om vad vi planerar, hoppas och ber att få genomföra, klicka här.

Kassör- och ordförandeträff

EFS Norrbotten kommer den 8 december att genomföra en Kassör- och ordförandeträff, då vi samlar ordföranden och kassörer från alla föreningar i Norrbotten. Detta är en del i det demokratiska arbetet och är till för att ge insyn i EFS Norrbottens regionala arbete och möjlighet till rådslag och information.

Lekmannapredikantutbildning

Under hösten kommer vi att genomföra en lekmannapredikantutbildning.
Den 6 oktober träffas vi första gången till en uppstartsträff och intro för nya lekmannapredikanter;
Hur gör man egentligen?

Den 19 oktober är nästa träff, då ska Tomas Nygren gå igenom det teologiska innhållet;
vad ska vi egentligen predika?


Fler datum kommer löpande.

För frågor kring detta, kontakta Henrik Näslund, henrik.naslund@efs.nu