Arrangemang i Norrbotten

Årsmöte

Klicka här för att komma till sidan för EFS Norrbottens regionala mötesplats och distriktsårsmöte 2020. Här finns alla handlingar tillhörande det framflyttade årsmötet och regionala mötesplatsen. Nytt datum för distriktsårsmöte och regional mötesplats är den 26/9. Mötena kommer att hållas digitalt och information om detta skickas ut till respektive förenings ordföranden.

Lekmannapredikantutbildning

En möjlighet både för dig som är ny och vill få pröva på att predika och tillfälle för fördjupning för dig som är aktiv som lekmannapredikant.

Torsdag den 1 oktober 18.30-21.00 oktober intro för nya lekmannapredikanter;
Vi går igenom grunderna hur man förbereder och skriver en predikan med tips på böcker och resurser att använda sig av samt saker att tänka på när man framför predikan.
För den som önskar kommer det att erbjudas möjlighet att få bli inbokad att predika i en lokal förening med stöd av en handledare och feedback på predikan.
Ansvarig Henrik Näslund

Vi erbjuder även två tillfällen till fördjupning och inspiration i predikouppdraget
Tisdag den 6 oktober 18.30-21.00 Magnus Persson inspirerar kring hur vi på ett relevant sätt i vår tid kan förkunna kärnan i vår tro evangeliet om Jesus.

Måndag den 19 oktober 18.30-21.00 Tomas Nygren talar om hur vi kan predika kring det kristna livet och lärjungaskap på evangeliets grund utan att bli lagiska. 

Plats: Storstrand

Datum: 1/10, 6/10, 19/10, kl. 18.30-21.00 

Vi bjuder på fika vid varje tillfälle.
Frågor, henrik.naslund@efs.nu

För anmälan, gå in på nedanstående länk. Vill du närvara vid alla tre tillfällena, lös tre biljetter separat, en av varje, för att säkerställa din plats. Vill du närvara på en eller två av dem, läs vilket datum det gäller och lös aktuell biljett.
Anmälan är kostnadsfri men vi behöver din anmälan senast en vecka innan varje tillfälle.

Vill du delta men har inte möjlighet att närvara på plats, erbjuder vi möjlighet att ansluta via videolänk. Ange i så fall detta i anmälan.

Mission i Sverige

Piteå 7 oktober

Även i år har vi den stora glädjen att erbjuda fortbildning för präster, diakoner och församlingsmedarbetare. I normala fall arrangeras Mission i Sverige som en två dagars konferens i Uppsala. Under nuvarande omständigheter med restriktioner som begränsar samlingar till 50 personer, så kommer vi att genomföra konferensen som en komprimerad fortbildningsdag på tre olika platser i landet, nämligen Uppsala, Piteå och Växjö. På grund av rådande restriktioner gäller endast 50 deltagare per samling.

Kassör- och ordförandeträff

EFS Norrbotten kommer den 8 december att genomföra en Kassör- och ordförandeträff, då vi samlar ordföranden och kassörer från alla föreningar i Norrbotten. Detta är en del i det demokratiska arbetet och är till för att ge insyn i EFS Norrbottens regionala arbete och möjlighet till rådslag och information.