Skärpta allmänna råd i Norrbotten

Med anledning av de skärpta allmänna råden i Norrbotten uppmanar vi alla att hålla sig uppdaterade och följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer, samt gå in och läsa mer om EFS riktlinjer utifrån spridningen av Covid-19.